Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

Mae Llanbedr Pont Steffan yn gymuned bywiog, gyda siopau annibynnol lleol fel sylfaen ein tref a chalendr o ddigwyddiadau diwylliannol a chymdeithasol. Mae’n lle bendigedig i fyw, gweithio, astudio a siopa. Beth am daro draw?

Darperir y wefan hon gan Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych sylwadau neu awgrymiadau.

Gwybodaeth Gymunedol