Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

Beth sydd ymlaen

 • Gig Gwyl Dewi (3 Mawrth, Neuadd Buddug) *WEDI GOHIRIO – dyddiad newydd i’w cyhoeddi*
 • Marchnad y Bobl (24 Mawrth 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Cymanfa Ganu Corisma Er Cof am Dilys (25 Mawrth, 5pm, Capel Shiloh)
 • Helfa Wyau Pasg (31 Mawrth, 9am – 1pm, Sgwar Harford)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (29 Mawrth, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Ras Teifi 10 (1 Ebrill)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (13 Ebrill, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (14 Ebrill 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad y Bobl (28 Ebrill 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Dartiau Llambed (4-7 Mai)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (11 Mai, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (12Mai 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (25 Mai, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (26 Mai 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad y Bobl (9 Mehefin 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (15 Mehefin, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (23 Mehefin 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (22 Mehefin, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (6 Gorffennaf, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (14 Gorffennaf 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (20 Gorffennaf, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (28 Gorffennaf 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Ffair Fwd Llambed (28 Gorffennaf, Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (3 Awst, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (11 Awst 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (17 Awst, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (21 Awst, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (25 Awst 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen (25-27 Awst, Ysgol Bro Pedr)

 

Gwybodaeth Gymunedol