Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

Beth sydd ymlaen

2018

  • Siopa Hwyr (6 Rhagfyr 4pm)
  • Marchnad y Bobl (8 Rhagfyr 10am – 1pm, Neuadd Buddug)
  • Sioe Ffowls (21 Rhagfyr, 8.30am, Neuadd Buddug)
  • Marchnad y Bobl (22 Rhagfyr 10am – 1pm, Neuadd Buddug)

2019

Gwybodaeth Gymunedol