Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

Beth sydd ymlaen

 • Noson Siopa Hwyr y Nadolig (7fed Rhagfyr, Canol y Dref)
 • Gwasanaeth 9 llith a charol (10fed Rhagfyr, 6pm, Capel y Brifysgol)
 • Carol, Cerdd a Chan (16fed Rhagfyr, 7pm, Eglwys Sant Pedr, Llanbedr Pont Steffan)
 • Reslo (30ain Rhagfyr, 7.30pm, Neuadd Buddug)
 • Oedfa Garolau (7fed Ionawr, 5pm, Capel Noddfa)
 • Marchnad y Bobl (13 Ionawr 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (19 Ionawr, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (27 Ionawr 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (2 Chwefror, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (10 Chwefror 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (16 Chwefror, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Gwyl Gwrw a Sedir Cymreig Llanbedr Pont Steffan (17 Chwefror 2018, 12.00 – 11yh, Neuadd y Celfyddydau)
 • Marchnad y Bobl (24 Chwefror 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Pared Gwyl Dewi (2 Mawrth)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (2 Mawrth, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Gig Gwyl Dewi (3 Mawrth, Neuadd Buddug)
 • Marchnad y Bobl (10 Mawrth 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (16 Mawrth, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (24 Mawrth 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (29 Mawrth, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (13 Ebrill, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (14 Ebrill 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad y Bobl (28 Ebrill 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (11 Mai, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (12Mai 1oam-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad Ffermwyr Llambed (25 Mai, 9am-2pm, Stryd Fawr)
 • Marchnad y Bobl (26 Mai 1oam-1pm, Neuadd Buddug)

 

Gwybodaeth Gymunedol