Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

Beth sydd ymlaen

 • Ras Fynydd Sarn Helen (20 Mai, 10.30am, Clwb Rygbi Llambed)
 • Marchnad y Bobl (26 Mai 10am-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad y Bobl (9 Mehefin 10am-1pm, Neuadd Buddug)
 • Gig Bryn Fon (16 Mehefin, Neuadd Buddug)
 • Marchnad y Bobl (23 Mehefin 10am-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad y Bobl (14 Gorffennaf 10am-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad y Bobl (28 Gorffennaf 10am-1pm, Neuadd Buddug)
 • Ffair Fwd Llambed (28 Gorffennaf, Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant)
 • Carnifal Llambed (4 Awst, Clwb Rygbi Llambed)
 • Sioe Amaethyddol Llambed (10 Awst, Cae Pontfaen)
 • Marchnad y Bobl (11 Awst 10am-1pm, Neuadd Buddug)
 • Marchnad y Bobl (25 Awst 10am-1pm, Neuadd Buddug)
 • Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen (25-27 Awst, Ysgol Bro Pedr)

 

Gwybodaeth Gymunedol