Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

Beth sydd ymlaen

Ebrill

 • Marchnad y Bobl (13eg Ebrill, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
 • Cyngerdd Bois y Gilfach er lles Uned Cemotherapi Ysbyty Bronglais (20fed Ebrill, Neuadd Celfyddydau y Brifysgol)
 • Marchnad y Bobl (27ain Ebrill, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)

Mai

 • Seremoni Sefydlu’r Maer (3ydd Mai, 6pm, Hen Neuadd, Campws y Brifysgol)
 • Oedfa Sifig (5ed Mai, amser i’w cadrnhau, Capel Noddfa y Bedyddwyr)
 • Marchnad y Bobl (11eg Mai, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
 • Gwyl Lyfrau Llanbedr Pont Steffan (11 Mai 11am – 4pm, Adeilad Dewi Sant, Campws y Brifysgol)
 • Cymanfa Ganu (12fed Mai, 5pm, Capel Soar)
 • Cymanfa Ganu (19fed Mai, 4pm, Capel Bethel Silian)
 • Marchnad y Bobl (25ain Mai, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)

Mehefin

 • Marchnad y Bobl (8fed Mehefin, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
 • Gwyl Bel-droed Llambed  (15fed Mefehin, 10am, Caeau’r Brifysgol)
 • Marchnad y Bobl (22ain Mehefin, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
 • Noson Mefus a Hufen gyda Chor Meibion Cwmann a’r Cylch (28ain Mehefin, 7pm, Clwb Bowlion Llambed)

Gorffennaf

 • Sioe Amaethyddol Llambed (6ed Mehefin, Caeau Pontfaen)
 • Marchnad y Bobl (13eg Gorffennaf, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
 • Ffair Fwyd Llambed (27ain Gorffennaf, 10am, Campws y Brifysgol)
 • Marchnad y Bobl (27ain Gorffennaf, 10am – 1pm – Campws y Brifysgol)

Gwybodaeth Gymunedol