Eglwysi a Chapeli

Y mae nifer o eglwysi a chapeli yn Llanbedr Pont Steffan. Cewch hyd i wybodaeth a manylion cyswllt isod.

      

Eglwys San Pedr Yr Eglwys yng Nghymru 01570 421473 www.lampeterparish.org  Parchg. Any Herrick
Capel Dewi Sant y Brifysgol Yr Eglwys yng Nghymru Adeilad Dewi Sant, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 01570 424823 www.uwtsd.ac.uk/faith/lampeter-chaplaincy/ 
Eglwys Sant Thomas Yr Eglwys Fethodistaidd Sgwâr Sant Thomas 01570 423662 Parchg. Marty Preesdee
Capel Shiloh Eglwys Bresbyteraidd Cymru Temple Terrace
Capel Noddfa Undeb Bedyddwyr Cymru Heol y Bont 01570 422136 Parchg Jill Tomos
Capel Soar Undeb yr Annibynwyr Cymraeg Sgwâr Sant Thomas 01570 422754
Eglwys Uniongred Llambed Yr Eglwys Uniongred Festri Soar, Sgwâr Sant Thomas 01974 261452
Ein Harglwyddes o Fynydd Carmel Yr Eglwys Gatholig Bryn yr Eglwys 01570 421003 dioceseofmenevia.org
Eglwys Efengylaidd Llambed Neuadd Buddug, Ffordd y Bryn 01570 423368 www.lampeterevangelicalchurch.org.uk
Capel Brondeifi Undodiaid Ffordd Llanfair 01570 422587
Emmaus Christian Fellowship 78 Heol y Bont 01570 422529 www.emmaus-lampeter.org.uk  Parchg Dai Patterson
Eglwys Uniongred Llambed 01974 261452 www.lampeterorthodox.org.uk Tim Pearce frtim@hotmail.co.uk

 

 


Cliciwch ar Eglwysi Llambed – Lampeter Churches i weld y map yn fwy o faint