Cyfarfodydd y Cyngor

Mae cofnodion cyfarfodydd Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan Mai 2017 – Ebrill 2022, gan gynnwys pwyllgorau ar gael ar y dudalen hon. Mae cofnodion cyfarfodydd blanorol y cyngor ers 2002 ar gael ar dudalennau ar gyfer pob tymor llawn y cyngor (2002-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2017). Mae cofnodion cyfarfodydd cyllid ar gael ar y dydalen gyllid.

 

Cyfarfodydd y cyngor llawn

2017

2018

2019

 • 12 Chwefror – Agenda – Cofnodion
 • 28 Chwefror – AgendaCofnodion
 • 28 Mawrth – AgendaCofnodion
 • 25 Ebrill – AgendaAgenda CCBCofnodion
 • 30 Mai – Agenda – Cofnodion
 • 26 Mehefin – Agenda – Cofnodion (noder bod y dyddad wedi newid)
 • 25 Gorffennaf – Agenda – Cofnodion
 • 26 Medi – Agenda – Cofnodion
 • 31 Hydref – Agenda – Cofnodion
 • 28 Tachwedd – Agenda – Cofnodion

 

Sylwer – cofnodion drafft yw hyn. Gwelwch y cofnodion canlynol am unrhyw newidiadau a gyflwynwyd cyn cadarnhau’r cofnodion.

 

Cyfarfodydd Pwyllgor

Pwyllgor Parciau

 

Pwyllgor Gorymdaith Gwyl Dewi 2018

 

Pwyllgor Gweinyddiaeth

 • 1 Mai 2018 – Cofnodion
 • 26 Mai  2018(Is-bwyllgor Penodi Clerc) – Cofnodion
 • 20 Mawrth 2019 – Cofnodion

 

Grwp Cynlluniau Lle

 

Cyfarfodydd Cyhoeddus

 • 2 Mawrth 2016 – Cyfarfod Cyhoeddus i drafod cais am yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2020 –Cofnodion
 • 16 Hydref 2017 – Cyfarfod Cyhoeddus Croeso i Gerddwyr – Cofnodion
 • 23 Hydref 2017 – Cyfarfod i drafod trefniadau Dydd Gwyl Dewi 2018 – Cofnodion