Penodiadau i grwpiau allanol

Mae’r cyngor tref yn penodi aelodau i nifer o grwpiau allannol fel y nodir isod.

Pwyllgor Coed Hir Cyng. Ann Bowen Morgan
Canolfan Deuluol Llambed Cyng. Elin T Jones
Un Llais Cymru Y Maer, Cyng. Dave Smith
Amgueddfa Llambed Cyng. Dave Smith, Cyng. Rob Phillips
Grwp Ymgynghorol Wales and West Housing Cyng. Dinah Mulholland
Pwyllgor Gefeillio Cyng. Dinah Mulholland