Pwyllgorau

Mae gan y Cyngor Tref 6 pwyllgor sy’n delio â materion penodol ac sy’n adrodd yn ôl i’r cyngor llawn.  Ac eithrio Pwyllgor Parciau, mae’r pwyllgorau yn cyfarfod yn ol y galw.

Pwyllgor Gweinyddiaeth

 • Y Maer (Cadeirydd) (Cyng. Ann Bowen Morgan)
 • Cyng. Rob Phillips (Secretary)
 • Cyng. Kistiah Ramaya
 • Cyng. Dinah Mulholland
 • Cyng. Selwyn Walters
 • Clerc y Dref

Pwyllgor Blodau

 • Cyng. Dave Smith (Cadeirydd)
 • Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Cyng. Elin T Jones
 • Cyng. Kistiah Ramaya
 • Clerc y Dref
Pwyllgor Llwybrau Troed

 • Cyng. Hag Harris (Cadeirydd)
 • Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Cyng. Ann Bowen Morgan
 • Cyng. Elin T Jones
 • Cyng Dinah Mullholland
 • Clerc y Dref
Pwyllgor yr Iaith Gymraeg

 • Cyng. Rhys Bebb Jones (Cadeirydd)
 • Cyng. Ann Bowen Morgan
 • Cyng. Rob Phillips
 • Clerc y Dref
Pwyllgor Cynllunio

 • Y Maer (Cadeirydd) Cyng. Ann Bowen Morgan
 • Y Ddirprwy Maer (Cyng. Rob Phillips)
 • Y Cyn-Faer (Cyng. Hag Harris)
Pwyllgor Parciau (Cynghorwyr)

 • Cyng. Christopher Thomas (Cadeirydd)
 • Cyng. Hag Harris
 • Cyng. Elin T Jones
 • Cyng. Dave Smith
 • Clerc y Dref

Aelodau cyfetholedig ar gyfer Cae Maesyderin yn unig

 • Cyng.  Ivor Williams
 • Maureen Williams
 • Elizabeth James