Croeso

Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,924 yn 2001 ond yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac un o glybiau rygbi cynharaf Cymru.

 


 

Darperir y wefan hon gan Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. Mae croeso cysylltu  ni os oes gennych sylwadau neu awgrymiadau.

 


Am wybodaeth bellach cysyllwtch �