Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol ar ochr Mynyddoedd y Cambrian ac yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

 

Beth sydd ymlaen

 

Tachwedd

 • Siopa Hwyr y Nadolig (28ain Tachwedd, 4.30pm)

Rhagfyr

 • Gwasanaeth Plygain (2il Rhagfyr, 7yh Capel y Brifysgol)
 • Ffair Nadolig Ysgol Bro Pedr (3ydd Rhagfyr, 6yh – Ysgol Bro Pedr)
 • Part te y Maer i’r henoed (4 Rhagfyr, 3yh  Neuadd Buddug)
 • Marchnad y Bobl (14eg Rhagfyr, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
 • Carol Cerdd a Chan (14eg Rhagfyr, 7yh – Eglwys Sant Pedr)
 • Sioe Ffowls (23ain Rhagfyr 8.30yb – Neuadd Buddug)

Ionawr

Chwefror

 • Marchnad y Bobl (8 Chwefror, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
 • Gwyl Gwrw a Seidr Llambed (15 Chwefror, 1200-2300 Neuadd y Celfyddydau)
 • Marchnad y Bobl (22 Chwefror, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
 • Gorymdaith Gwyl Dewi (29ain Chwefror 11yb – Cwrdd Ysgol Bro Pedr)
 • Cyngerdd Cor Meibion Cwmann a’r Cylch

Gwybodaeth Gymunedol

Cau Ffyrdd

 • 28/11/19 – Stryd Fawr 1530-1930 (Noson Siopa Hwyr)
 • 11/12/19 – Mount Walk 0800-1800 (Gwaith Dwr Cymru)