Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol ar ochr Mynyddoedd y Cambrian ac yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

 

  • DIGWYDDIADAU

MAWRTH 2022

Pared Dydd Gwyl Dewi – Dydd Sadwrn 5ed Fawrth – Pared yn dachre am 11yb o Ysgol Bro Pedr

 

Gwybodaeth Gymunedol (allannol)