Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol ar ochr Mynyddoedd y Cambrian ac yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

 

Beth sydd ymlaen

 

Chwefror

Mawrth

Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Awst

  • Carnifal Llambed (TBC)
  • Marchnad y Bobl (8 Awst, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
  • Marchnad y Bobl (22 Awst, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
  • Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan (29 – 31 Awst – Ysgol Bro Pedr)

Medi

Gwybodaeth Gymunedol

Cau Ffyrdd