Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

 

Beth sydd ymlaen

Medi

Hydref

Tachwedd

  • Arddangosfa Tan Gwyllt (5ed Tachwedd, 7pm, Gwili Tractors, Ffordd y Gogledd)
  • Marchand y Bobl (9fed Tachwedd, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
  • Marchnad y Bobl (23ain Tachwedd, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
  • Ffair Nadolig y Brifysgol (TBC)

Rhagfyr

  • Marchnad y Bobl (14eg Rhagfyr, 10am – 1pm – Neuadd Buddug)
  • Siopa Hwyr y Nadolig (TBC)

Gwybodaeth Gymunedol

Cau Ffyrdd

  • Dim