Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

Rhybudd Archwilio

 

Beth sydd ymlaen

Gorffennaf

  • Gwyl Fwyd Llanbed (27ain Gorffennaf, 10am, Campws y Brifysgol)
  • Marchnad y Bobl (27ain Gorffennaf, 10am – 1pm – Campws y Brifysgol)

Awst

Medi

Gwybodaeth Gymunedol

Cau Ffyrdd