Croeso

Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref brifysgol a thref marchnad hanesyddol ar ochr Mynyddoedd y Cambrian ac yng nghalon Dyffryn Teifi, Ceredigion, Cymru. Rydym yn dref fach, gyda phoblogaeth o 2,970 yn 2011 ac yn gartref i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,Canolfan Cwiltiau Cymru, ac un o glybiau rygbi cyntaf Cymru. Rydym yn rhan o’r Fro Gymraeg, ac mae’r Gymraeg yn iaith gymunedol, mae Eisteddfod yn y dref ac mae papur bro Clonc yn adrodd newyddion yr ardal.

  • DIGWYDDIADAU
  • Sioe Feirch Llambed – Dydd Sadwrn 22ain o Ebrill
  • Sioe Llambed – Dydd Sadwrn – Gorffennaf dyddiad i ddilyn
  • Gwyl Fwyd Llambed – 29ain o Orffennaf
  • Eisteddfod Pantyfedwen – Awst 26,27 & 28

 

Gwybodaeth Gymunedol (allannol)

 

Hysbysiad Cyhoeddus

Mannau Cynnes Llambed

Camfan, 4 Ffordd y Porthmyn Llambed. SA48 7AT Te a choffi diderfyn trwy gydol y dydd. Amrywiaeth o weithgareddau a mynediad i’r rhyngrwyd  

Dyff Llun – Dydd Gwener                    9.30 -15.30

Louise Jenkins
Louise.jenkins@poblgroup.co.uk
Eglwys Fethodistaidd St Thomas’, Stryd St Thomas’, Llambed,  SA48 7DQ Bore Coffi, te, coffi a bisgedi. Gofdo cynnes chroesawgar a chymdeithasol. Dydd Mawrth 10.00 – 12:00 Parch. Flis Randall
ceredigionsuper@outlook.com
Coedwig Cymunedol Longwood Canolfan Longwood  Llanfair Clydogau Llambed . SA48 8NE Bydd Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cymunedol Longwood ar agor ac yn wagle cynnes yn ysgod yr amserau agor.

Ar ddydd Mawrth bydd sesiwn lles yn cael ei chynnal ar leoliad yr Ysgol Goedwig gyda pryd o fwyd wedi ei goginio ar dân agored.

Dydd Llun, Dydd Mercher Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

10:00 – 16:00

Robert Joyce
info@longwood-lampeter.org.uk
Neuadd Lloyd Thomas. Prifysgol Y Drindod Dewi Sant. Llambed. SA48 7ED Te a choffi yn rhad ac am ddim. Gofynir i ddefnyddwyr i gofrestri yn ystod yr ymweldiad cyntaf lle ceir taleb i brynnu bwyd yn rhatach, i’w defnyddio yng Nghaffi 1822 ar y campws. Ar agor dydd Llun, dydd Mercher a dydd Iau 10:00 – 15:00