Cyfleusterau Chwaraeon

Cae Rygbi Llanbedr Pont Steffan

Canolfan Hamdden Llambed
Teras Ffyonbedr, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BX – 01570 422552 –  www.ceredigionactif.org.uk/lampeter.html

Pwll Nofio Llambed
Teras Ffyonbedr, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BX – 01570 422959 –  www.ceredigionactif.org.uk/lampeter.html

Clwb Rygbi Llambed
Caeau Chwarae, Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7JA – 01570 422785- lampetertown.rfc.wales

Clwb Pel Droed Llambed
Ffordd y Porthmyn, Llanbedr Pont Steffan – 01570 423400 – www.pitchero.com/clubs/lampeterfootballclub

Clwb Bowlio Llambed
Teras Ffyonbedr, Llanbedr Pont Steffan, 01570 422703 – www.lampeterbowlsclub.org.uk