Cymuned

Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref fechan ond mae iddi gymuned ffyniannus gyda nifer o gymdeithasau, clybiau chwaraeon, grwpiau cymunedol ac eglwysi i ateb anghenion pawb. Helpwch ni i gadw’r wybodaeth hon yn gyfredol; os ydych yn sylwi ar gamgymeriad, rhowch wybod i ni