Cofeb y Rhyfel

Cofeb y RhyfelDyluniwyd Cofeb Rhyfel Llambed gan W. Goscombe John ac fe’i cwblhawyd yn 1921. Mae’n nodi enwau’r dynion a’r gwragedd o fewn Bwrdeistref Llambed a fu farw yn y ddau Ryfel Byd.

Mae ymhlith yr ychydig sy’n cofnodi enw menyw ymhlith a rhai a fu farw yn y rhyfel Byd Cyntaf.

Mae copi digidol o lyfryn a gyhoeddwyd adeg dadorchuddio’r gofeb ar gael, ac mae’n adrodd hanes y cofio a hanes y rhai a gollwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Ceir mwy o wybodaeth ar wefan Wales Wales War Memorial Project.