Eglwysi a Chapeli

Y mae nifer o eglwysi a chapeli yn Llanbedr Pont Steffan. Cewch hyd i wybodaeth a manylion cyswllt isod.

      

Eglwys San Pedr Yr Eglwys yng Nghymru 01570 421473 www.lampeterparish.org

www.facebook.com

 Parchg. Marc Rowlands
Capel Dewi Sant y Brifysgol Yr Eglwys yng Nghymru Adeilad Dewi Sant, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 01570 424823 www.uwtsd.ac.uk/faith/lampeter-chaplaincy/ 
Eglwys Sant Thomas Yr Eglwys Fethodistaidd Sgwâr Sant Thomas 01570 423662 www.ceredigionmethodists.org.uk Parchg. Flis Randall
Capel Shiloh Eglwys Bresbyteraidd Cymru Temple Terrace
Capel Noddfa Undeb Bedyddwyr Cymru Heol y Bont 01570 422136 www.bedyddwyrgogleddteifi.org Parchg Densil Morgan
Capel Soar Undeb yr Annibynwyr Cymraeg Sgwâr Sant Thomas 01570 422754
Eglwys Uniongred Llambed Yr Eglwys Uniongred Festri Soar, Sgwâr Sant Thomas 01974 261452
Ein Harglwyddes o Fynydd Carmel Yr Eglwys Gatholig Bryn yr Eglwys 01570 421003 catholicchurchlampeter.org Tad David Keith Evans
Eglwys Efengylaidd Llambed Neuadd Buddug, Ffordd y Bryn 01570 423368 www.lampeterevangelicalchurch.org.uk
Capel Brondeifi Undodiaid Ffordd Llanfair 01570 422587 www.facebook.com Parch. Alun Wyn Jones
Emmaus Christian Fellowship 78 Heol y Bont 01570 422529 www.emmaus-lampeter.org.uk  Parchg Dai Patterson
Cyfarfod y Crynwyr Cymdeiths y Cyfeillion Neuadd Cymunedol Cwmann, Cwmann, SA48 8EW 01570 421917 www.quaker.org.uk
Facebook – CrynwyrLlambed
Ebost – lampeter@quaker.org

 

 


Cliciwch ar Eglwysi Llambed – Lampeter Churches i weld y map yn fwy o faint