Eisteddfod Rhys Thomas James Panyfedwen

Cynhelir Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan yn flynyddol adeg Gŵyl y Banc Awst. Eleni, fe’i cynhelir ar 27, 28 a 29 Awst yn Ysgol Bro Pedr yn y dref. Croeso cynnes i bawb.