Ein Gefeilldref

Saint Germain Sur MoineGefeilldref Llanbedr Pont steffan yw Saint Germain sur Moine, tref yn rhanbarth Maine-et-Loire, Ffrainc. Sefydlwyd y cysylltiad yn 2001, ac mae pwyllgorau yn y ddwy dref sy’n cydlwynu gweithgareddau. Mae cysylltiadau rhwng nifer o glybiau a chymdeithasau. Mae’r pwyllgorau gefeillio yn trefnu ymweliadau er mwy cryfhau y cysylltiadau.

Roedd 2886 o drigolion yn Saint Germain sur Moine yn 2012, ac mae tua  20km o Cholet. Denis Vincent yw’r Maer.

La ville de Lampeter est jumelée avec la
ville de Saint Germain sur Moine dans le département du Maine et Loire. Le
jumelage date de 2001, les deux villes ayant chacune un comité de jumelage actif
ainsi que des liens entre diverses associations. Les comités de jumelage
organisent des visites régulières entre Lampeter and Saint Germain sur Moine
afin d’augmenter les liens entre les deux villes.

La ville de Saint Germain sur Moine avait 2886 habitants en 2012
et est située à 20 km de la ville de Cholet (sous-préfecture).

Aelodau’r pwyllgor gefeillio yw:

Les membres du comité de jumelage de Lampeter
sont les suivants :

Lampeter Town Twinning Committee

  • Kista Ramaya (Cadeirydd)
  • Kyle Erickson
  • Rhiannon Sharp
  • Rob Phillips
  • Veronica Lewis
  • Christoper Thomas
  • Dinah Mullholland

Gellir cysylltu a’r pwyllgor gefeillio trwy ffonio 01570 422766

Vous pouvez rejoindre le comité de jumelage
au numéro de téléphone suivant : 00 44 (0) 1570 422766