Cyllid a Chynigion

Mae rhai deunydd cyllid ar gael yn Saesnaeg yn unig. Nid yw pob dogfen ar gael ar gyfer pob blwyddyn

Cofnodion Cyfarfodydd Cyllid (*yn Saesneg yn unig)

 

Adroddiadau Cyllid

Incwm a Gwariant

Crynodeb Derbyniadau a Thaliadau

Cyfrifon y Cyngor

Treuliau Aelodau’r Cyngor

Cynigion

Mae copiau papur o’r dogfennau hyn ar gael trwy’r Cynllun Cyhoeddi.