Cyfarfodydd y Cyngor

Mae cofnodion cyfarfodydd Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan Mai 2017 – Ebrill 2022, gan gynnwys pwyllgorau ar gael ar y dudalen hon. Mae cofnodion cyfarfodydd blanorol y cyngor ers 2002 ar gael ar dudalennau ar gyfer pob tymor llawn y cyngor (2002-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2017). Mae cofnodion cyfarfodydd cyllid ar gael ar y dydalen gyllid.

 

Cyfarfodydd y cyngor llawn

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Sylwer – cofnodion drafft yw hyn. Gwelwch y cofnodion canlynol am unrhyw newidiadau a gyflwynwyd cyn cadarnhau’r cofnodion.

 

Cyfarfodydd Pwyllgor

Pwyllgor Parciau

 

Pwyllgor Gorymdaith Gwyl Dewi 2018

 

Pwyllgor Gweinyddiaeth

 

Grwp Cynlluniau Lle

 

Cyfarfodydd Cyhoeddus

  • 2 Mawrth 2016 – Cyfarfod Cyhoeddus i drafod cais am yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2020 –Cofnodion
  • 16 Hydref 2017 – Cyfarfod Cyhoeddus Croeso i Gerddwyr – Cofnodion
  • 23 Hydref 2017 – Cyfarfod i drafod trefniadau Dydd Gwyl Dewi 2018 – Cofnodion
  • 11 Hydref  2021 – Cyfarfod Zoom i drafod newidiadau i Ganolfan Hamdden Llambed – Gall y cyhoedd wylio – Agenda