Cynghorwyr

Y Maer – Cyng. Rhys Bebb Jones (Plaid Cymru)
rhys.bebb.jones@lampeter-tc.gov.uk

Y Dirprwy Faer – Cyng. Gabrielle Davies
gabrielle.davies@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Cyng. Helen Thomas
helen.thomas@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Ann Bowen Morgan (Plaid Cymru)
ann.bowen.morgan@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Rhian Davies
rhian.davies@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Richard Marks (Plaid Cymru)
richard.marks@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Elinor Morgan
elinor.morgan@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Elen Page
elen.page@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Alan Thomas
alan.thomas@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Eleri Thomas (Plaid Cymru)
eleri.thomas@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Gary Thorogood
gary.thorogood@lampeter-tc.gov.uk

Clerc y dref – Meryl Thomas
Swyddfa Clerc y Dref, 7 Treherbert Street, Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8EP
01570 423 880 / 07814 024 188
clerc@lampeter-tc.gov.uk