Cynghorwyr

Y Maer – Cyng. Selwyn Walters
Lynwood, Ffordd Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7JP
01570 422769 (Cartref) – 07790 832031 (Symudol)
selwyn.walters@lampeter-tc.gov.uk

Y Dirprwy Faer – Cyng. Helen Thomas
Dolau, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8HU
07411 277674
helen.thomas@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Hag Harris (Welsh Labour/Llafur Cymru)
1 Tŷ Hen Uchaf, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7RZ
01570 423402 (Cartref) – 01570 423816 (Gwaith) – 07742 046369 (Symudol)
hag.harris@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Rhys Bebb Jones (Plaid Cymru The Party of Wales)
Glynrhosyn, 50 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7AB
07909928402 (Symudol)
rhys.bebb.jones@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Richard Marks (Plaid Cymru The Party of Wales)
Wyngarth, Heol y Bryn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7EF
01570 422474
richard.marks@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Ann Bowen Morgan (Plaid Cymru The Party of Wales)
Y Gilfach, Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7SA
01570 422413 (Cartref) – 07791966122 (Symudol)
ann.bowen.morgan@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Rob Phillips (Plaid Cymru The Party of Wales)
Blaenfallen, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8QP
01570 470274 (Cartref) – 07973951611 (Symudol)
rob.phillips@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Kistiah Ramaya
Esgair, Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8AH
01570 422766 (Cartref) – 01570 422109 (Clinig)
kistiah.ramaya@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. David Smith (Annibynnol)
Tancoeddedig, Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8EU
01570 423306 (Cartref) – 07951 603955 (Symudol)
david.smith@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Chris Thomas
Coedlan, Forest Road, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8AN
01570 423200 (Cartref)
chris.thomas@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Gary Thorogood
Royal Oak, Cellan, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8JF
01570 493117
gary.thorogood@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Gabrielle Davies
Delfan, Heol Cellan, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8HT
07877 127083
gabrielle.davies@lampeter-tc.gov.uk

Cyng. Elinor Morgan
Bryngwyn, Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7HZ
07887 968402
elinor.morgan@lampeter-tc.gov.uk

Clerc y dref – Meryl Thomas
Swyddfa Clerc y Dref, 7 Treherbert Street, Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8EP
01570 423 880 / 07814 024 188
clerc@lampeter-tc.gov.uk