Cynrychiolwyr Etholedig Eraill

Mae Llambed yn cael ei chynrychioli ar Gyngor Sir Ceredigion gan 1 cynghorydd

  • Cyng. Ann Morgan, Y Gilfach, Stryd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7SA  ann.bowen.morgan@lampeter-tc.gov.uk 
  • Mae swyddfa Cyngor Sir Ceredigion ar Stryd y Farchnad yn y dref. Mae swyddfeydd eraill yn:
  • Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa,  Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PA. Ffôn: 01545 570881
  • Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE. Ffôn: 01970 617911
    reception@ceredigion.gov.uk www.ceredigion.gov.uk

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Llanbedr Pont Steffan yn etholaeth Ceredigion yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Aelod Cynulliad Ceredigion yw:

Elin Jones, Tŷ Goronwy, 32 Heol y Wig, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LN. Ffôn: 01970 624516 Ffacs 01970 624473 e-bost: elin.jones@cynulliad.cymru  www.elinjones.com

Senedd y Deyrnas Gyfunol

Aelod Seneddol Ceredigion yw Ben Lake:

Ben Lake, Bryndulais, 67 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7AB

Ffôn – 01570 940 333  E-bost: ben.lake.mp@parliament.uk www.parliament.uk

Dolenni Defnyddiol

  • Cllr Hag Harris, 1 Tŷ Hen Uchaf, Lampeter, SA48 7RZ.Tel: 01570 423402 (Home) 01570 423816 (Shop) 07896 691855 (Mobile) E-mail: hagh@ceredigion.gov.uk
  • Cllr Ivor Williams, 10 Ffynnonbedr Lampeter SA48 7EH Tel: 01570 422441 E-mail:ivorw@ceredigion.gov.uk
  • Cllr Hag Harris, 1 Tŷ Hen Uchaf, Lampeter, SA48 7RZ.Tel: 01570 423402 (Home) 01570 423816 (Shop) 07896 691855 (Mobile) E-mail: hagh@ceredigion.gov.uk
  • Cllr Ivor Williams, 10 Ffynnonbedr Lampeter SA48 7EH Tel: 01570 422441 E-mail:ivorw@ceredigion.gov.uk