Penodiadau i grwpiau allanol

Mae’r cyngor tref yn penodi aelodau i nifer o grwpiau allannol fel y nodir isod.

Pwyllgor Longwood Cyng. Gary Thorogood
Canolfan Deuluol Llambed Cyng. Ann Bowen Morgan
Un Llais Cymru Y Maer, Cyng. Helen Thomas & The Deputy Mayor Cllr. Rhys Bebb Jones
Amgueddfa Llambed Y Maer, Cyng. Helen Thomas
Pwyllgor Gefeillio Y Maer, Cyng. Helen Thomas
Corff llywodraethu Bro Pedr Cyng. Elen Page
Walkers are Welcome
Grŵp Sefydlu Ffoaduriaid Cyng. Ann Bowen Morgan