Penodiadau i grwpiau allanol

Mae’r cyngor tref yn penodi aelodau i nifer o grwpiau allannol fel y nodir isod.

Pwyllgor Longwood Cyng. Gary Thorogood
Canolfan Deuluol Llambed Cyng. Ann Bowen Morgan
Un Llais Cymru Y Maer, Cyng. Selwyn Walters & Cyng. Chris Thomas
Amgueddfa Llambed Y Maer, Cyng Selwyn Walters & Cyng. Dave Smith
Grwp Ymgynghorol Wales and West Housing Y Dirprwy Faer, Cyng. Helen Thomas
Pwyllgor Gefeillio Y Dirprwy Faer, Cyng. Helen Thomas, Cyng. Kistiah Ramaya & Cyng. Rob Phillips
Corff llywodraethu Bro Pedr Cyng. Rhys Bebb Jones
Walkers are Welcome Y Maer, Cyng. Selwyn Walters & Cyng. Rob Phillips
Grŵp Sefydlu Ffoaduriaid Cyng. Ann Bowen Morgan