Penodiadau i grwpiau allanol

Mae’r cyngor tref yn penodi aelodau i nifer o grwpiau allannol fel y nodir isod.

Pwyllgor Coed Hir Cyng. Gary Thorogood
Canolfan Deuluol Llambed Cyng. Emma Wood
Un Llais Cymru Y Maer, Cyng Chris Thomas
Amgueddfa Llambed Cyng. Dave Smith, Cyng. Rob Phillips
Grwp Ymgynghorol Wales and West Housing
Pwyllgor Gefeillio Cyng. Helen Thomas, Cyng. Kistiah Ramaya, Cyng. Rob Phillips