Pwyllgorau

Mae gan y Cyngor Tref 6 pwyllgor sy’n delio â materion penodol ac sy’n adrodd yn ôl i’r cyngor llawn.  Ac eithrio Pwyllgor Parciau, mae’r pwyllgorau yn cyfarfod yn ol y galw.

Pwyllgor Gweinyddiaeth

 • Y Maer, Cyng. Helen Thomas (Cadeirydd)
 • Y Dirprwy Faer Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Cyng. Ann Bowen Morgan
 • Cyng. Richard Marks
 • Cyng. Eleri Thomas
 • Clerc y Dref
Pwyllgor Cynllunio

 • Y Maer, Cyng. Helen Thomas
 • Y Dirprwy Faer, Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Cyng. Elen Page
 • Clerc y Dref
Pwyllgor Llwybrau Cerdded

 • Cyng. Elinor Morgan (Cadeirydd)
 • Y Dirprwy Faer, Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Cyng. Elen Page
 • Cyng. Gary Thorogood
 • Clerc y Dref
Pwyllgor yr Iaith Gymraeg

 • Cyng. Eleri Thomas (Cadeirydd)
 • Y Dirprwy Faer, Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Cyng. Ben Baddeley
 • Cyng. Ann Bowen Morgan
 • Cyng. Gabrielle Davies
 • Cyng. Richard Marks
 • Clerc y Dref
Pwyllgor Parciau a Blodau

 • Cynd. Rhian Davies (Cadeirydd)
 • Y Dirprwy Faer, Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Y Maer, Cyng. Helen Thomas
 • Cyng. Gabrielle Davies
 • Cyng. Elinor Morgan
 • Cyng. Alan Thomas
 • Clerc y Dref

Aelodau cyfetholedig ar gyfer Cae Maesyderin yn unig

 • Cyng. Ivor Williams
 • Maureen Williams
 • Elizabeth James
Grwp yr Amgylchedd

 • Cyng Gary Thorogood (Cadeirydd)
 • Y Dirprwy Faer, Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Cyng. Ben Baddeley
 • Cyng. Gabreille Davies
 • Cyng. Elinor Morgan
 • Clerc y Dref