Pwyllgorau

Mae gan y Cyngor Tref 6 pwyllgor sy’n delio â materion penodol ac sy’n adrodd yn ôl i’r cyngor llawn.  Ac eithrio Pwyllgor Parciau, mae’r pwyllgorau yn cyfarfod yn ol y galw.

Pwyllgor Gweinyddiaeth

 • Y Maer (Cadeirydd) Cyng. Rob Phillips
 • Cyng. Kistiah Ramaya
 • Y Ddirprwy Maer Cyng. Selwyn Walters
 • Cyng. Richard Marks
 • Cyng. Helen Thomas
 • Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Clerc y Dref
Pwyllgor Cynllunio

 • Y Maer (Cadeirydd) Cyng. Rob Phillips
 • Y Ddirprwy Maer Cyng. Selwyn Walters
 • Y Cyn-Faer Cyng. Ann Bowen Morgan
Pwyllgor Llwybrau Troed

 • Cyng. Hag Harris (Cadeirydd)
 • Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Cyng. Ann Bowen Morgan
 • Cyng. Dave Smith
 • Cyng. Gary Thorogood
 • Clerc y Dref
Pwyllgor yr Iaith Gymraeg

 • Cyng. Rhys Bebb Jones (Cadeirydd)
 • Cyng. Ann Bowen Morgan
 • Y Maer Cyng. Rob Phillips
 • Cyng. Richard Marks
 • Clerc y Dref
Pwyllgor Parciau a Blodau(Cynghorwyr)

 • Cyng. Elin T Jones (Cadeirydd)
 • Cyng. Hag Harris
 • Cyng. Rhys Bebb Jones
 • Cyng. Kistiah Ramaya
 • Cyng. Emma Woods
 • Cyng Helen Thomas
 • Clerc y Dref

Aelodau cyfetholedig ar gyfer Cae Maesyderin yn unig

 • Cyng.  Ivor Williams
 • Maureen Williams
 • Elizabeth James