Gwasanaethau

Mewn argyfwng ffoniwch 999

Ysbytai

Mae’r adrannau Dawain ac Argyfwng agosaf yn:

  • Ysbyty Bronglais, Ffordd Caradog, Aberystwyth, (01970) 623131
  • Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru, Glangwili, Caerfyrddin, (01267) 235151

Meddygfa Llanbedr Pont Steffan

Gwasanaethau Deintyddol

Ciropodydd/Triniwr Traed

  • K Ramaya, 16A Styd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7AF 01570 422 766/ 07854 486367.

Heddlu

Tân

Ambiwlans

  • Teras Peterwell, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BX

Toiledau Cyhoeddus

Fe’u lleolir yn:

  • Sryd Sant Thomas
  • Maes Parcio Sainsbury’s
  • Maes Parcio’r Rookery

Llyfrgell

Cewch hyd i oriau agor y llyfrgell ar y wefan:

Neuadd Buddug

 

Canolfan Deuluol Llambed

Cyngor ar Bopeth

Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ar gael yn Meddygfa Llambed, Taliesin, Stryd y Bont. Ffoniwch (01970) 612817 am fwy o wybodaeth.

Ysgolion

Gwasanaeth Gwybodaeth Ceredigion

Gwasanaeth diduedd ac yn rhad ac am ddim, sy’n cynnig gwybodaeth o ansawdd uchel i blant, pobl ifanc, rhieni, tad-cus a mam-gus, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ar draws Ceredigion.