Gwybodaeth i Ymwelwyr

Mae llawer o fannau hanesyddol a hardd yn Llambed ei hun, yn ogystal ag amrywiaeth o deithiau cerdded lleol. Mae llawer o atyniadau eraill at bob dant o fewn cyrraedd hawdd i’r dref. Hefyd mae calendr llawn o ddigwyddiadau yn Llambed drwy gydol y flwyddyn.

Ceir gwybodaeth am lefydd i aros, bwyta ac yfed, pethau i’w gwneud a digwyddiadau lleol ar y tudalennau hyn.

Y mae pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid wedi’i leoli yn Amgueddfa Llambed, sydd ar agor dydd Mawrth, Iau a Sadwrn rhwng 10am a 4pm, www.hanesllambed.org.uk

Gallwch lawrllwytho ein taflen ymwelwyr.