Llety

Mae gan Lambed amrywiaeth o lety i siwtio pob chwaeth. Mae llawer yn cynnig bwyd lleol wedi’i goginio’n ffres ac awyrgylch hyfryd. Ble bynnag byddwch chi’n aros yn Llambed, gallwch fod yn siŵr o groeso cynnes Cymreig.

Gwesty Glyn Hebog/Falcondale (4 seren) Rhodfa Glyn Hebog, Llanbedr Pont Steffan 01570 422910 www.thefalcondale.co.uk Gwesty
The Royal Oak 38 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan 01570 423069 Gwesty
Gwesty’r Llew Du Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BG 01570 422172 www.booking.com Gwesty
The Nag’s Head 14 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 218517 www.booking.com Gwesty
Fferm Bryn Castell, (3 seren) Heol Llanfair, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8JY  01570 422447 Gwely a Brecwast
Haulfan, (4 seren) 6 Heol yr Orsaf, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7HH 01570 422718 haulfanguesthouse@lampeter.freeserve.co.uk

www.haulfanguesthouse.co.uk

Gwely a Brecwast
Fferm Gwarffynnon Silian, Llanbedr Pont Steffan SA48 8APFfôn 01570 423583 gwarffynnon@idnet.com

www.gwarffynnon.co.uk

Bwthyn
Caer Cadwgan Caer Cadwgan, Cellan, lanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8JB 01570 421015 www.caercadwgan.co.uk Gwely a Brecwast
Pant-Teg Gwely a Brecwast a Llety Hunan-Arlwyaeth Llanfair, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LL 01570 493416 contact@pant-teg.com

www.pant-teg.com

Gwely a Brecwast/Bythynnod
Tangaer Cottage Tangaer
Cellan
Llanbedr Pont Steffan,
SA48 8JB
01570 422321 neu 07980953981 www.tangaercottage.co.uk Bwthyn
Evangelisa 30 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BB 01570 218608 www.booking.com Gwely a Brecwast
Teifi Riverbank at Glas y Dorlan Heol Llanfair
Llanbedr Pont Steffan
SA48 8JZ
01570493452 neu 07968160404 www.teifiriverbank.com Gwely a Brecwast
Best of Wales Holiday Cottages Best of Wales Holiday Cottages
Canolfan Lloyd Thomas Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, SA48 7ED 01570 422351 venuewales.co.uk 
Bwthyn y Porthmon Rhes Harford, Llanbedr Pont Steffan 01570422936/ 07976927940 www.cottages.com Bwthyn
Ffermdy Dolau Pentrebach, Llanbedr Pont Steffan www.facebook.com Bwthyn
Coedmor Cottages Cellan, Llanbedr Pont Steffan 07890965509 / 01570 421189 www.coedmorcottages.co.uk Bwthyn
Beudy Mawr Cottage Llanfair Road, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8JZ 01872 218 298 cottagelodge.com Bwthyn
The Ginger Ale Factory Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7AJ 07854677266 gingeralefactory.co.uk Gwely a Brecwast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darperir yr wybodaeth hon yn ddidwyll, ond nid yw’r rhestrau hyn yn golygu eu bod wedi’u cymeradwyo gan Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau posib.

Os hoffech gael eich cynnwys ar y rhesr uchod, cysylltwch â ni. Mae’r rhestr yn cynnwys llety yn ardal Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn unig. Gellir cael gwybodaeth drwy defnyddio’r dolenni isod.