Siopa

SiopaMae gan Lambed arlwy o siopau bychain annibynnol, ynghyd â detholiad o siopau cadwyn sy’n sicrhau bod siopa’n y dref yn brofiad pleserus ac unigryw. Mae gennym hefyd ganghennau’r rhan fwyaf o’r prif fanciau, nifer o lefydd i fwyta ac yfed, ac amryw o wasanaethau lleol.

Mae nifer o fusnesau yn cymryd rhan yn cynllun Cerdyn Teyrngarwch Llanbedr Pont Steffan – casglwch sticer pob tro rydych yn gawrio £3 a chewch gyfle mewn cystadleuaeth misol.

Cewch restr o siopau a busnesau eraill y dref ynghyd a gwybodaeth am ein Marchnad Ffermwyr a restr o lefydd i fwyta ac yfed yma.

Mae gan Lambed hefyd Siambr Fasnach lewyrchus. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01570 423818.

Darperir yr wybodaeth hon yn ddidwyll, ond nid yw’r rhestrau hyn yn golygu eu bod wedi’u cymeradwyo gan Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau posib.