Llefydd Bwyta ac Yfed

Gwestai a Thafardai

Black Lion Royal Hotel
Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
01570 4225172
www.facebook.com

Gwesty’r Castell
Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
01570 422554

Gwesty’r Glynhebog
Falcondale Drive, Llanbedr Pont Steffan
01570 422910
www.thefalcondale.co.uk

Llain y Castell
Ffordd y Bryn, Llanbedr Pont Steffan
01570 422348

Gwesty’r Royal Oak
38 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
01570 423069
www.facebook.com

Cegin Gwenog
Clwb Rygbi Llambed, Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan
01570 481230
www.cegingwenogcatering.co.uk

Nag’s Head
14 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 218517
www.facebook.com

Cwman Tavern
Cwmann,Llanbedr Pont Steffan

Bwytai

Ling Di Long (Tseiniaidd)
13 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 422009

Shapla Tandoori (Indian)
8 College St, Llanbedr Pont Steffan
01570 422 076
shaplatandoori.com

Canton Kitchen (Tseiniaidd)
17 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
01570 422531

Neuadd Fwyta Lloyd Thomas
Lloyd Thomas Hall, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
01570424769
www.venuewales.co.uk

Cludfwyd

Nehar Indian Takeaway
Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 422893 / 422175

Shapla Tandoori (Indian)
8 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
01570 422 076
shaplatandoori.com

Lloyds Fish & Chips
4 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 422366

Ling Di Long (Tseiniaidd)
13 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 422009

Canton Kitchen (Tseiniaidd)
17 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
01570 422531

Oscar’s Den
19 Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan
01570 421535

Mulberry Bush Wholefoods
Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 423317
www.mulberrywholefoods.co.uk

The Coffee Box
Iard Hen Westy’r Rheilffordd, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan

Marco the Takeaway
11 Stryd y bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 429360 marcothetakeaway.com

Caffis

1822 Cafe
Newydd Lloyd Thomas, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
01570 424944

Undeb y Myfyrwyr
Ty Ceredig, University of Wales Trinity St David, Llanbedr Pont Steffan
01570 422619

Conti’s Cafe
5 Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan
01570 422223
www.contisicecream.com

Sosban Fach
1 Bridge St, Llanbedr Pont Steffan
01570 422199
www.sosban-fach.co.uk

Yr Hedyn Mwstard
17 College St, Llanbedr Pont Steffan
01570 423344
www.mustardseedcafe.org.uk

Caffi Mark Lane
15 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 422420

Mulberry Bush Wholefoods
Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 423317
www.mulberrywholefoods.co.uk

Town Hall Deli & Cafe
Town Hall, Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
01570 421599
www.welshquilts.com/cafe-deli

Granny’s Kitchen
14 High St, Llanbedr Pont Steffan
01570 421667
grannyskitchenLlanbedr Pont Steffan.co.uk

The Ginger Ale Factory
North Road, Llanbedr Pont Steffan
07854677266
gingeralefactory.co.uk

Mind’s Eye (Caffi ac Oriel Gelf)
36 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
www.facebook.com

Poptai

Y Becws
Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
0779277314
www.facebook.com

Mark Lane Bakery
15 Stryd y Bont
01570 422420

 

Darperir yr wybodaeth hon yn ddidwyll, ond nid yw’r rhestrau hyn yn golygu eu bod wedi’u cymeradwyo gan Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau posib.