Llefydd Bwyta ac Yfed

Castle HotelMae gan Lambed amrywiaeth o lety i siwtio pob chwaeth. Mae llawer yn cynnig bwyd lleol wedi’i goginio’n ffres ac awyrgylch hyfryd. Ble bynnag byddwch chi’n aros yn Llambed, gallwch fod yn siŵr o groeso cynnes Cymreig.

Gwestai a Thafarndai

Enw Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Black Lion Royal Hotel Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan 01570 4225172 www.facebook.com
Gwesty’r Castell Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan 01570 422554 www.facebook.com
Gwesty Glyn Hebog Rhodfa Glyn Hebog, Llanbedr Pont Steffan 01570 422910 www.thefalcondale.co.uk
Llain y Castell Heol y Bryn, Llanbedr Pont Steffan 01570 422348
Royal Oak Hotel 38 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan 01570 423089 www.facebook.com
Cegin Gwenog Clwb Rygbi Llambed, Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan 01570 481230 www.cegingwenogcatering.co.uk
Nag’s Head 14 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan

 

01570 218517 www.facebook.com

Bwytai

Enw Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Ling Di Long (Chinese) 13 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 422009
Shapla Tandoori (Indian) 8 Stryd y Coleg,
Llanbedr Pont Steffan
01570 422 076 shaplatandoori.com
Llun-Sul
12:00-14:30
17.30-23:00
Canton Kitchen 17 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan 01570 422531

Caffis

Enw Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodeth Oriau Agor
1822 Cafe Neuadd Lloyd Thomas, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan 01570 424944 www.tsd.ac.uk
Bwyty Lloyd Thomas Neuadd Lloyd Thomas, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan 01570 424769 www.tsd.ac.uk Dydd Sul 12.00 – 14.00
Undeb y Myfyrwyr Ty Ceredig, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan 01570 422619
Conti’s 5 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan 01570 422 223 www.contisicecream.com Mae caffi Conti wedi bod yn ganolog i dre Llanbed ers 1946. Llun 09:00-17:00
Maw 09:00-17:00
Mer 09:00-17:00
Iau 09:00-17:00
Gwe 09:00-17:00
Sad 09:00-17:00
Sosban Fach 1 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 422199 www.sosban-fach.co.uk Llun 09:00-16:30
Maw 09:00-16:30
Mer 09:00-16:30
Iau 09:00-16:30
Gwe 09:00-16:30
Sad 09:00-16:30
Yr Hedyn Mwstard 17 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan 01570 423344 www.mustardseedcafe.org.uk Caffi a siop lyfrau Cristnogol. Cyfeillgar a chroesawgar, yn cynnig bwyd a diod gartref, siop lyfrau ac anrhegion Cristnogol. Llun 10:00-16:00
Llun 10:00-16:00
Maw 10:00-16:00
LMer 10:00-16:00
Iau 10:00-16:00
Ar gau Mercher a Sul
Mark Lane 15 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 422420
Mulberry Bush Wholefoods Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 423317 www.mulberrywholefoods.co.uk Bwyd cartref llysieol gda dewisiadau fegan a di-glwten. Rydym yn defnyddio cynnych lleol ac organic lle bo hynny’n bosibl. Dydd Llun – Dydd Sadwrn 0900-1630
Town Hall Deli & Cafe Town Hall, Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan 01570 421599 www.welshquilts.com/cafe-deli  Dydd Llun – Dydd Sadwrn 0900-1630
Granny’s Kitchen 14 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan,
SA48 7BG
01570 421667 www.facebook.com
Caffi Jac 11 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 422179
The Ginger Ale Factory Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7AJ 07854677266 gingeralefactory.co.uk

Brecwast, cinio, te prynhawn, coffi, prydiau bwyd raddodiadol gyda lle eistedd awyr agored.

Prydau parod

Enw Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Nehar Indian Takeaway Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 422893 / 422175
Shapla Tandoori (Indian) 8 Stryd y Coleg,
Llanbedr Pont Steffan
01570 422 076 shaplatandoori.com
Llun-Sul
12:00-14:30
17.30-23:00
Lloyds Fish & Chips 4 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 422366
Ling Di Long (Chinese) 13 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 422009
Canton Kitchen 17 Stryd Fawr,
Llanbedr Pont Steffan
01570 422531
Oscar’s Den 19 Sgwâr Harford,
Llanbedr Pont Steffan
01570 421535
Mulberry Bush Wholefoods Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 423317 www.mulberrywholefoods.co.uk Bwyd cartref llysieol gda dewisiadau fegan a di-glwten. Rydym yn defnyddio cynnych lleol ac organic lle bo hynny’n bosibl. Dydd Llun – Dydd Sadwrn 0900-1630

Poptai

Enw Cyfeiriad Ffon Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Mark Lane 15 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 422420
Greggs Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 422030  www.greggs.co.uk Llun – Gwe 07.00 – 17.00
Sad 8.00 – 17.00
Sul 10.00 – 16.00

Darperir yr wybodaeth hon yn ddidwyll, ond nid yw’r rhestrau hyn yn golygu eu bod wedi’u cymeradwyo gan Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau posib.