Marchnad Llambed

Cynhelir Marchnad Llambed  ar yr ail a’r bedwerydd Sadwrn ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant rhwng 10am ac 1pm.

Cynnyrch lleol gan gynnwys caws, bara, ffrwythau, llysiau, cig, dillad, offer ty a mwy. Mae caffi ar agor.

Dyddiadau 2021

 • 22 Mai
 • 12 Mehefin
 • 26 Mehefin
 • 10 Gorffennaf
 • 24 Gorffennaf
 • 14 Awst
 • 28 Awst
 • 11 Medi
 • 25 Medi
 • 9 Hydref
 • 23 Hydref
 • 13 Tachwedd
 • 27 Tachwedd
 •  11 Rhagfyr

Mwy o wybodaeth ar Facebook