Siopau a Busnesau

Siopau Bwyd

Co-op
Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422127
www.coop.co.uk

Sainsbury’s
Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 463600
www.sainsburys.co.uk

Premier
11 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 421990

Watson and Pratts
Uned 23/24, Stad Ddiwydiannol Llambed, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423099
www.watsonandpratts.co.uk

Ladybug Grocery
9 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
www.facebook.com

Mulberry Bush Wholefoods
2 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423317
www.mulberrywholefoods.co.uk

Lampeter Farm Shop
Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan

Town Hall Deli
Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 421599
www.welshquilts.com/cafe-deli

Jones Butcher
4 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422414

Mark Lane Bakery
15 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422420

Y Becws
9 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
07779 277314
www.ybecws.co.uk

Llaeth Gwarffynnon 
Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan
07581 422471
www.facebook.com

Gwallt a Harddwch

Panacea
21 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423936
panaceabeautysalon.co.uk

Claire’s Beauty Salon
Tavistock House, Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422033

Delyth@Tony’s
17 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422133

Andrew Price
56 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423298

Delwedd Newydd
14 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423428

Dere i Dorri
20 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422949

Theresa
25 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422359

Lisa-Marie
34 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422928

KJ’s Unisex Salon
1 Harford Row, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422060

Leon y Barbwr
5 Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan
07946202798
www.facebook.com

Alan Barber
Benin, 57 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan

Taylormade Barbering
Ffordd y Porthmyn, Llanbedr Pont Steffan (Clwb Pel Droed)
07531228100
www.facebook.com

Bianca’s
23 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 423268
www.facebook.com

Infinity Ink Tatoo
Ffordd y Porthmyn, Llanbedr Pont Steffan (Clwb Pel Droed)
07508 533431
www.facebook.com

Barbwr B27
Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan
www.facebook.com

Dillad a Deunyddiau

Calico Kate
36 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422866
www.calicokate.co.uk

Duet
7 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422508

Lan Lloft
7 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422508
www.lanllofft.co.uk

Peacocks
Co-op, Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423418
www.peacocks.co.uk

Random Collection
83 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423221

D.L.Williams Home Centre
12-14 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422527
www.dl-williams.co.uk

Red Apple Yarn
Yr Hen Swyddfa Bost, 5 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423715
redappleyarn.co.uk

Anna’s Needle
Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
07582921435

Animals in Need
Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422009

Chiron Equestrian Supplies
Unit 7, Parc Busnes Llambed, Tregaron Road, Lampeter
07968 820018
www.chiron-equestrian.co.uk

Dodrefn, Deunyddiau ac Offer

D.L.Williams Home Centre
Glasgow House, Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 421200
www.dl-williams.co.uk

D.L.Williams Home Centre
12-14 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422527
www.dl-williams.co.uk

Gwilym C. Price a’i Fab a’i Ferched
1-2 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422673
www.gwilymprice.co.uk

Gwyn Lewis Carpets Ltd
43 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423984
www.gwynlewiscarpets.co.uk

Carpet Corner
15 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422550

AAA Decorating
3 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423156

Compass Office Supplies
Uned 12, Parc Busnes Llambed,
Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422955
www.compass-office-supplies.co.uk

 

Siopau Bargen

Bargain Box
Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423768

Fferyllfeydd

Adrian Thomas Pharmacy
3 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422566

Boots
9a Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422568
www.boots.com

Lloyds Pharmacy
Meddygfa Taliesin, Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422596
www.lloydspharmacy.com

Arwyddion ac Argraffu

Tanygroes Rosettes
Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423814
www.tanygroesrosettes.co.uk

Y Stiwdio Brint
Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 218509
www.ystiwdiobrint.co.uk

Lois Designs
21 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 218090
www.loisdesigns.co.uk

 

Optegydd

Evans & Hughes
7 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 42203
www.evans-hughes.co.uk

Crefftiau, Cardiau, Newyddion, Cerddoriaeth a Llyfrau

Creative Cove
40A Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 421985
creativecove.wordpress.com

Siop y Smotyn Du
32 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422587

Dawn’s Welsh Gifts
2 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422884
www.dawnswelshgifts.co.uk

Mind’s Eye (Caffi ac Oriel Gelf)
36 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
www.facebook.com

 

Yswiriant a Gwasanaethau Ariannol

Eryl Jones Insurance Consultants
Old Bank Chambers, 6 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422401
www.eryljonesins.co.uk

Cyfri
23 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423823
www.cyfri.co.uk

LHP Accountants
81 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 422204
lhphillips.com

 

Anweddu

West Lake Vape Emporium
25 Bridge Street, Lampeter
www.westlakevape.com

Banciau a Chymdeithasau Adeiladu

Banc Lloyds 
Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422530
www.lloydsbank.com

HSBC
Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 463300
www.hsbc.co.uk

Banc Barclays
Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570)
www.barclays.co.uk

Cymdeithas Adeiladu Principality
45 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422844
www.principality.co.uk

Undeb Credyd Save Easy (Dydd Iau 12.00 – 16.00)
Neuadd Buddug, Ffordd y Bryn, Llanbedr Pont Steffan
(01554) 770867
www.saveeasycreditunion.co.uk

Asiantaethau Tai

Morgan & Davies
12 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423623
www.morgananddavies.co.uk

Evans Bros
39 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422395
www.evansbros.co.uk

John Francis
8 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422846
www.johnfrancis.co.uk

West Wales Lettings
25 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 421111
www.westwaleslettings.com

LAS Property Wales Cyf.
Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LT
(01570) 421421
www.lasproperty-wales.com

Anifeiliad a Fferm

Pet Shop
Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan

Steffan Veterinary Services
5 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422322
www.steffanvets.com

ProStock Vets
Uned 17 Parc Busnes Llambed, FFfrdd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 429252
www.prostockvets.com

WD Lewis a’i Fab
Mark Lane Mill, Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422540
www.wdlewis.co.uk

Gwili Jones Ltd
Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423777
www.gwilitractors.co.uk

Chiron Equestrian Supplies
Unit 7, Parc Busnes Llambed, Tregaron Road, Lampeter
07968 820018
www.chiron-equestrian.co.uk

Adeiladu a Rheoli Gwastraff

Travis Perkins
Uned 1/4 Stad Ddiwydiannol Llambed, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422521
www.travisperkins.co.uk

Ceredigion Plumbing Supplies
Unit 5b, Stad Ddiwydiannol Llambed, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422771
www.cpslampeter.co.uk

J&E Woodworks
Barley Mow, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422141
www.je-woodworks.co.uk

LAS Recycling Cyf.
Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LT
(01570) 421421
www.lasrecycling.com

Siopau Nwyddau Trydanol

J.H.Roberts & Sons
7 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422055
www.jhroberts.co.uk

Jenkins of Farmers
Uned 14, Parc Busnes Llambed, Ffordd Tregaron, Llanedr Pone Steffan
(01570) 422621
www.jof-electricals.co.uk

Get Connected
25 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423242
www.get-connected.com

RTH Technology
Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan
rthtechnology.co.uk

Garejys

DD Evans (Shell)
Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422549

Pontfaen Garage (Murco)
Heol Pontfaen, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422389

Brondeifi Garage
Lanteify, Ffordd Llanfair, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422305
www.brondeifigarage.co.uk

Huw Lewis Tyres
Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan
(01507) 422221
www.huwlewistyres.com

Siopau Elusen

Ty Hafan
Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 421976
www.tyhafan.org

Tenovus
44a Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423116
www.tenovus.org.uk

Llogi Bysys

G&M Coaches
Heol Pontfaen, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 423772

Vincent Davies
Brynmeddyg, Victoria Terrace, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422493

Gweithgareddau Awyr Agored

Alan’s Fishing Supplies
57 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan

Lampeter Shooting Sports
Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422288
www.lampetershootingsports.co.uk

 

Siopau Gemwaith

Lloyd’s Jewellers
6 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422530

West Wales Gold
16B Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
07830 097826

 

Ymgymerwyr Angladdau

Gwilym C. Price a’i Fab a’i Ferched
Gorwel, 32 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
(01570) 422673/050
www.gwilympricefunerals.co.uk

Swyddfa’r Post

Co-op, Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
01570 422167
www.postoffice.co.uk
www.postofficesnearme.com

 

 

Darperir yr wybodaeth hon yn ddidwyll, ond nid yw’r rhestrau hyn yn golygu eu bod wedi’u cymeradwyo gan Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau posib.