Siopau a Busnesau

Arwyddion ac Argraffu

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Unit Three Graphics Unit 3, Pont Steffan Business Park, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7HH, (01570) 423814 unit-three.graphics
Tanygroes Rosettes Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423814 www.tanygroesrosettes.co.uk Llun – Gwe
9.00-17.00Sad
9.00-13.30
Y Stiwdio Brint Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 218509 www.facebook.com Llun – Maw
9.00 – 17.00
Mercher
9.00 – 13.00
Iau – Sad
9.00 – 17.00
Lois Designs 21 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan Llun – Sad
9.00 – 17.30

Siopau Elusen

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Ty Hafan Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 421976 www.tyhafan.org
Tenovus 44a Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423116 www.tenovus.org.uk

Dillad a Deunyddiau

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Calico Kate 36 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422866 www.calicokate.co.uk
Duet 7 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422508
Peacocks Co-operative Food, Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423418 www.peacocks.co.uk
Random Collection 83 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423221 www.dl-williams.co.uk
D.L.Williams Home Centre 12-14 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422527 www.dl-williams.co.uk
Red Apple Yarn Yr Hen Swyddfa Bost, 5 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423715 redappleyarn.co.uk Detholiad eang o ddeunyddiau ac edafedd gwau a chrosio. Llun 1000-1630
Maw 1000-1630
Mer 1000-1300
Iau 1000-1630
Gwe 1000-1630
Sad1000-1600
Anna’s Needle Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan 07582921435 Gwasanaeth teilwra
Animals in Need Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422009
Le Wear It Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan Dillad dynion
Bodan 25 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan 07734 215048 www.facebook.com Dillad plant

Banciau a Chymdeithasau Adeiladu

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Banc Lloyds 6 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422530 www.lloydsbank.com Llun – Maw
09:00-17:00
Iau – Gwe
09:00-17:00
HSBC Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 463300  www.hsbc.co.uk Llun – Gwe
09:30-16:30
Banc Barclays Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422517 www.barclays.co.uk Llun – Maw
09:30-16:30
Iau – Gwe
09:30-16:30
Cymdeithas Adeiladu Principality 45 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422844 www.principality.co.uk Llun – Maw
9.00-17.00
Mer
9.30-17.00
Iau – Gwe
9.00-17.00
Sad
9.00-12.00
Undeb Credyd Save Easy Neuadd Buddug, Ffordd y Bryn, Llanbedr Pont Steffan (01554) 770867 www.saveeasycreditunion.co.uk Dydd Iau 12.00 – 16.00

Siopau Bargen

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Bargain Box Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423768

Llogi Bysys

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
G&M Coaches Heol Pontfaen, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423772
Vincent Davies Brynmeddyg, Victoria Terrace, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422493

Gweithgareddau Awyr Agored

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Alan’s Fishing Supplies Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
Lampeter Shooting Sports Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422288 www.facebook.com

 

Adeiladu a Rheoli Gwastraff

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Travis Perkins Uned 1/4 Stad Ddiwydiannol Llambed, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422521  www.travisperkins.co.uk
Ceredigion Plumbing Supplies Unit 5b, Stad Ddiwydiannol Llambed, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422771  www.cpslampeter.co.uk
J&E Woodworks Barley Mow, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422141 www.je-woodworks.co.uk Mae J&E Woodworks yn cynyrchu deunydd pren yn ol y galw; ffenestri, grisiau, drysau ac yn y blaen yn yn ymgymryd a gwaith cynnal a chaw adeiladau yn gyffredinol. Llun – Gwe 0800-1700
LAS Recycling Cyf. Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LT (01570) 421421 www.lasrecycling.com Gwasanaethau rheoli gwastraff, llogi sgipiau a biniau

 

Crefftiau, Cardiau, Newyddion, Cerddoriaeth a Llyfrau

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Creative Cove 40A Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 421985 creativecove.wordpress.com
Siop y Smotyn Du 32 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422587
Dawn’s Welsh Gifts 2 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422884 www.dawnswelshgifts.co.uk

 

Siopau Nwyddau Trydanol

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
J.H.Roberts & Sons 7 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422055

jh.roberts@btconnect.com

www.jhroberts.co.uk Manwerthwr nwyddau trydan annibynnol (Sefydlwyd 1937) sy’n ateb eich gofynion i gyd ac yn darparu gwasanaeth ol werthu – i gyd o dan un to. Llun 0900-1700
Maw 0900-1700
Mer 0900-1700
Iau 0900-1700
Gwe 0900-1700
Sad 0900-1700
Jenkins of Farmers Uned 14, Parc Busnes Llambed (01570) 422621 www.jof-electricals.co.uk
Get Connected 25 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423242 www.get-connected.com
RTH Technology Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan rthtechnology.co.uk Llun 0930-1630
Mawrth 0930-1630
Mercher 0930-1630
Iau 0930-1630 a 1900-2100
Gwener 0930-1630
Sadwrn 0930-1630Siop ar gau 130 – 1200 a 1510-1540 (Llun – Gwener)

 

Asiantaethau Tai

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Morgan & Davies 12 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423623 www.morgananddavies.co.uk
Evans Bros 39 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422395 www.evansbros.co.uk
John Francis 8 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422846 www.johnfrancis.co.uk
West Wales Lettings 25 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 421111 www.westwaleslettings.com Dydd Llun – Dydd Sadwrn 10am – 3pm
LAS Property Wales Cyf. Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LT (01570) 421421 www.lasproperty-wales.com Gwasanaethau storio a gosod eiddo

 

Ymgymerwyr Angladdau

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Gwilym C. Price a’i Fab a’i Ferched Gorwel, 32 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422673/050 www.gwilympricefunerals.co.uk

 

Dodrefn, Deunyddiau ac Offer

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
D.L.Williams Home Centre Glasgow House, Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 421200 www.dl-williams.co.uk
D.L.Williams Home Centre 12-14 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422527  www.dl-williams.co.uk
Gwilym C. Price a’i Fab a’i Ferched 1-2 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422673 www.gwilymprice.co.uk
J H Williams Crown Stores, Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422488
Gwyn Lewis Carpets Ltd 43 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423984 www.gwynlewiscarpets.co.uk Llun 0900-1715
Maw 0900-1715
Mer 0900-1300
Iau0900-1715
Gwe 0900-1715
Sad 0900-1230
Carpet Corner 15 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422550
AAA Decorating 3 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423156
Compass Office Supplies Uned 12, Parc Busnes Llambed, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422955 www.compass-office-supplies.co.uk Yn gwerthu deunydd ysgrifennu, papur, deunydd cyfrifiadur.
Seond Tie Around 85 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 640033 Anrhegion newydd ac ail law Llun – Sadwrn 1000-1700

 

Garejys

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
DD Evans Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422549
Pontfaen Garage Heol Pontfaen, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422389
Brondeifi Garage Lanteify, Ffordd Llanfair, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422305 www.brondeifigarage.co.uk
Huw Lewis Tyres Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan (01507) 422221 www.huwlewistyres.com

 

Gardd a Blodau

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Cascade Florist 13 High Street, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422403 / 07814109876 www.cascade-lampeter.co.uk Llun 0930-1700
Maw 0930-1700
Mer 0930-1400
Iau 0930-1700
Gwe 0930-1700
Sad 0930-1600
Robert’s Garden Centre Barley Mow, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422756 www.roberts-garden-centre.co.uk
Cadi and Grace Uned 2, Five Courts, Sgwar harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 421089 cadiandgrace.co.uk

 

Bwyd

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Co-op Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422127 www.co-operative.coop Llun – Sad
0600-2300
Sul
1000-1600
Sainsbury’s Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan (01570) 463600 www.sainsburys.co.uk Llun – Sad
0700-2200
Sul
1000-1600
Premier 11 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 421990
Watson and Pratts Uned 23/24, Stad Ddiwydiannol Llambed, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423099 www.watsonandpratts.co.uk Rydym yn gweithio yn agos gyda chynhyrchwyr bwyd ac yn dewis y cynnyrch gorau o Gymru, y DG ac Ewrop. Rydym yn dosbarthu yn wythnosol i gartrefi a busnesau ar draws Cymru a’r DG. Rydym yn ymrywmo i ddethol dewis gorau y tymor ac yn awyddus i’w rhannu gyda chi. Llun – Mer
0900-1730
Iau
0900-1800
Gwe – Sad
0900-1730
Ladybug Grocery 9 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan www.facebook.com Ar agor 7 diwrnod yr wythnos
Mulberry Bush Wholefoods 2 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423317 www.mulberrywholefoods.co.uk Sefydlwyd yn 1974, mae Mulberry Bush Wholefoods wedi cyrraedd rowd derfynol Manwerthwr Gorau Annibynnol 2014, Masnach Naturiol ac Orgnaig. Mae’r busnes teuluol hwn yn ymrywmiedig i ddarparu bwyd llysieol iachus, cynnrch iechyd naturol a chyngor gwybodus. Mon 0900-1730
Tue 0900-1730
Wed 0900-1730
Thur 0900-1730
Fri 0900-1730
Sat 0900-1730
Lampeter Farm Shop Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan
Town Hall Deli Town Hall, Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 421599 www.welshquilts.com/cafe-deli  Llun 0900-1600
Maw 0900-1600
Mer 0900-1600
Iau 0900-1600
Gwe 0900-1600
Sad 0900-1600
Jones Butcher 4 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422414
Mark Lane 15 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422420
Y Becws 9 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan 07779 277314 www.ybecws.co.uk Siop fara teuluol yn gwerthu bara, bara arbennigol, toesion unigryw, pastai, rholiau, brechdanau a lot o bethau eraill. Llun – Sad 08.30 – 4.30
Greggs Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan www.greggs.co.uk Llun – Gwe
7.00 – 17.00
Sad
8.00 – 17.00
Sul
10.00 – 16.00

Gwallt a Harddwch

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Panacea 21 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423936 panaceabeautysalon.co.uk
Claire’s Beauty Salon Tavistock House, Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422033 <
Delyth@Tony’s 17 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422133
Andrew Price 56 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423298
Delwedd Newydd 14 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423428
Dere i Dorri 20 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422949
Theresa 25 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422359
Lisa-Marie 34 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422928
KJ’s Unsex Salon 1 Harford Row, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422060
Leon y Barbwr 5 Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan 07946202798 www.facebook.com
Alan Barber Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
Taylormade Barbering 8 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan (Clwb Pel Droed) 07531228100 www.facebook.com
Bianca’s 23 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 423268 www.facebook.com
Infinity Ink Tatoo 8 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan (Clwb Pel Droed) 07508 533431 www.facebook.com
Barbwr B27 Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan www.facebook.com

Yswiriant a Gwasanaethau Ariannol

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Eryl Jones Insurance Consultants Old Bank Chambers, 6 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422401

carol@ejic.co.uk

www.eryljonesins.co.uk Sefydlwyd y cwmni yn 1990, a gall ein staff dwyieithog cyfeillgar a phrofiadol ganfod y cyfraddau yswiriant gorau ar gyfer siopau, swyddfeydd, ffermydd, cyfrifoldeb, ceir, tai a llawer mwy. Mae’r rhan fwyaf o’n cleientiaid yn lleol ac wedi cael eu hargymell i ni gan gwsmeriaid eraill. Ffoniwch ni am bris yn rhad ac am ddim, neu rhowch i ni eich dyddiad adnewyddu a byddwn yn cysylltu â chi yn nes at yr amser er mwyn trafod eich gofynion. Llun 0900-1700
Maw 0900-1700
Mer 0900-1700
Iau  0900-1700
Gwe 0900-1700
Cyfri 23 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan (01570) 423823 www.cyfri.co.uk

 

Siopau Gemwaith

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Lloyd’s Jewellers 6 Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422530
West Wales Gold 16B Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 07830 097826

 

 

Pets & Animals

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Pet Shop Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan
Steffan Veterinary Services 5 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422322 www.steffanvets.com
WD Lewis a’i Fab Mark Lane Mill, Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422540 www.wdlewis.co.uk

Fferyllfeydd

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Adrian Thomas Pharmacy 3 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422566 Llun 0900-1730
Maw 0900-1730
Mer 0900-1500
Iau 0900-1730
Gwe 0900-1730
Sad 0900-1400
Boots 9a Sgwâr Harford, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422568 www.boots.com Llun 09:00-17:30
Maw 09:00-17:30
Mer 09:00-17:30
Iau 09:00-17:30
Gwe 09:00-17:30
Sad 09:00-17:30
Lloyds Pharmacy Meddygfa Taliesin, Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan (01570) 422596 www.lloydspharmacy.com Llun 08:30-17:30
Maw 08:30-17:30
Mer 08:30-17:30
Iau 08:30-17:30
Gwe 08:30-17:30
Sad 09:00-13:00

Swyddfa’r Post

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Swyddfa’r Post Co-op, Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 422167 www.postoffice.co.uk

www.postofficesnearme.com

Llun 06.00-23.00
Maw 06.00-23.00
Mer 06.00-23.00
Iau 06.00-23.00
Gwe 06.00-23.00
Sad 06.00-23.00
Sul 10.00-16.00

 

Optegydd

Enw’r Busnes Cyfeiriad Cyswllt Gwefan Gwybodaeth Oriau Agor
Evans & Hughes 7 Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan 01570 42203 www.evans-hughes.co.uk Llun 09.00-17.00
Maw 09.00-17.00
Mer 09.00-17.00
Iau 09.00-17.00
Gwe 09.00-17.00
Sad 09.00-13.00

 

Darperir yr wybodaeth hon yn ddidwyll, ond nid yw’r rhestrau hyn yn golygu eu bod wedi’u cymeradwyo gan Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau posib.