Ymwrthodiad

Ymwrthodiad Mae’r wefan yma i’w gweld gan y cyhoedd ar y sail fod Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn osgoi, cymaint ag y caniateir gan y gyfraith, pob atebolrwydd am unrhwy golled neu ddifrod allai godi o ddefnydd o y wefan yma.  Hefyd, tra rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb a cyfanrwydd cynnwys y tudalennau yma, nid ydy Trawsnewid Llambed yn derbyn unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am golled allai godi trwy ddibynnu ar unrhyw ran o’r cynnwys.